Mount & Spear: Heroic Knights - Game nhập vai kiếm kĩ đâm chém - Android

Mount & Spear: Heroic Knights - Game nhập vai kiếm kĩ đâm chém - Android

Game Review, Posted By lotus612 Apr 15, 2015 at 12:30 PM
Cùng nhập vai vào kiếm sĩ hùng dũng, lăm lăm tay thương đâm vào huyệt tử kẻ địch để giành chiến thắng trong thế giới trung cổ 3D đẹp mắt!

Tải game phiên bản Android tại đây: