Nóng máu với game khó "điên đảo"- Level with me (iOS/Android)

Nóng máu với game khó "điên đảo"- Level with me (iOS/Android)

Game Review, Posted By d.xuan92 Apr 28, 2017 at 10:36 AM
Lại thêm một tựa game casual nữa có cách chơi đơn giản nhưng vô cùng thách thức, chắc chắn đạt được điểm cao là điều không hề dễ