PasswordPilot - tự động nhập mật khẩu khi tải ứng dụng từ Apple Store

PasswordPilot - tự động nhập mật khẩu khi tải ứng dụng từ Apple Store

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Apr 1, 2014 at 6:05 PM
PasswordPilot là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép tự động nhập mật khẩu khi tải ứng dụng từ Apple Store
Video liên quan