[REVIEW GAME] King raid – Đỉnh cao của game thẻ bài

[REVIEW GAME] King raid – Đỉnh cao của game thẻ bài

Game Review, Posted By d.xuan92 Mar 4, 2017 at 3:39 PM
King raid có một nội dung tương đối hấp dẫn, một nền tảng đồ họa khá đẹp mắt và một cơ chế gameplay không “tự động”

Thông tin chi tiết và link tải game: