RoundScreenCorners - bo tròn viền màn hình tinh tế cho iPhone/iPad

RoundScreenCorners - bo tròn viền màn hình tinh tế cho iPhone/iPad

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 14, 2014 at 9:40 AM
RoundScreenCorners là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép bo tròn viền màn hình tinh tế.
Video liên quan