Spin - hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp

Spin - hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 12, 2014 at 10:40 PM
Spin là 1 tweak cho các máy iPhone/iPad đã jailbreak, cho phép hiển thị khóa màn hình khi nghe nhạc tuyệt đẹp.
Video liên quan