Springshot - hiệu ứng khi vuốt tắt ứng dụng trong màn hình đa nhiệm

Springshot - hiệu ứng khi vuốt tắt ứng dụng trong màn hình đa nhiệm

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:25 PM
Springshot là 1 tweak dành cho các máy iPhone/iPad/iPod đã jailbreak, cho phép hiện hiệu ứng khi vuốt tắt ứng dụng trong màn hình đa nhiệm
Video liên quan