SuperHero Bootlogos - thay hình quả táo khi khởi động bằng logo Superman

SuperHero Bootlogos - thay hình quả táo khi khởi động bằng logo Superman

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:29 PM
SuperHero Bootlogos là một add-on của Winterboard, cho phép bạn thay hình quả táo khi khởi động bằng logo Superman, Ironman, Batman...

Yêu cầu máy iOS đã jailbreak và cài Winterboard
Video liên quan