[SVL Viet Nam] Trailer giải đấu MOBA trên mobile lớn nhất nhất Việt Nam 2016

[SVL Viet Nam] Trailer giải đấu MOBA trên mobile lớn nhất nhất Việt Nam 2016

Game Trailers, Posted By lotus612 Mar 8, 2016 at 6:36 PM
Xem giải trực tiếp tại: Mobcrush.com/gamehubvn

Thông tin chi tiết giải : http://gamehub.vn/hub/vainglory-game-thong-tin-giai-dau-svl-viet-nam.113143/