[Tiên Nghịch Mobile] Giới thiệu tính năng Bắt cá Linh Trì

[Tiên Nghịch Mobile] Giới thiệu tính năng Bắt cá Linh Trì

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 Jan 14, 2016 at 9:47 AM
Sau khi PK kịch liệt, thì cũng phải thư giản giải trí chút! Ao cá Linh Trì chính là nơi giải khuây cho các Tiên hữu trong Tiên Nghịch Mobile.

Chi tiết tính năng game tại đây.