Tổng hợp Update 1.5 MU Origin VN 17/5/2016

Tổng hợp Update 1.5 MU Origin VN 17/5/2016

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 May 24, 2016 at 3:12 PM
Với việc thêm class mới và những cập nhật mang tính kích thích người chơi đua tranh, phiên bản 1.5.0 của MU Origin-VN hứa hẹn sẽ khiến lục địa MU thêm sôi động trong thời gian tới.

Chi tiết tại đây.