Top 10 theme đẹp nhất cho Winterboard tương thích với iOS 7 (Phần 1)

Top 10 theme đẹp nhất cho Winterboard tương thích với iOS 7 (Phần 1)

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:14 PM
Winterboard là ứng dụng miễn phí trên Cydia, giúp bạn thay đổi toàn bộ giao diện iPhone/iPad từ màn hình Homescreen hay màn hình khóa Lockscreen.

Tên 10 theme (các bạn có thể tìm thấy trên Cydia):

-Ner0
-Soft Remix for iOS 7
-Translucent
-Flat7 Theme
-Solstice
-0bscure 7
-Oil7 Theme
-Signa
-Zanilla 2
-Space Blueberry
Video liên quan