Top 10 theme đẹp nhất cho Winterboard tương thích với iOS 7 (Phần 2) - AppStoreVn

Top 10 theme đẹp nhất cho Winterboard tương thích với iOS 7 (Phần 2) - AppStoreVn

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:15 PM
Winterboard là ứng dụng miễn phí trên Cydia, giúp bạn thay đổi toàn bộ giao diện iPhone/iPad từ màn hình Homescreen hay màn hình khóa Lockscreen.

Tên 10 theme (các bạn có thể tìm thấy trên Cydia):

TOAST
Flawless HD
Enkelt Neue
iRa
3 4 All
Anode
Ultraflat for iOS 7
Carla
Radiance for iOS 7
Mojo for iOS 7
Video liên quan