Top game online ra mắt game thủ việt tháng 11/2015 (p2)

Top game online ra mắt game thủ việt tháng 11/2015 (p2)

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 Nov 18, 2015 at 3:34 PM
PES Mobile, Chúng Yêu Chi Nộ, 3Q Truyền Kỳ, Đao Phong Vô Song, Dragon Encounter là những gương mặt mới sẽ tới tay các game thủ trong tháng 11 này.

Thông tin game tại đây.