Trải nghiệm bản Alpha test gMO Tứ Đại Danh Bổ - Gamota

Trải nghiệm bản Alpha test gMO Tứ Đại Danh Bổ - Gamota

Game Review, Posted By kemlanh1810 Jul 4, 2016 at 5:31 PM
Tứ Đại Danh Bổ (còn có tên là Ải Mỹ Nhân 2) - là sản phẩm mới nhất của nhà phát hành Gamota. Đây là tựa game được định hình vào dòng những siêu phẩm MMORPG, sánh ngang với những Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Đông Phương Bát Bại.