Trải nghiệm bản Closed beta Manga Siêu đẳng sắp ra mắt

Trải nghiệm bản Closed beta Manga Siêu đẳng sắp ra mắt

Game Review, Posted By lotus612 Mar 5, 2016 at 10:29 AM
Khoan nói về lối chơi, nếu xét về độ thẩm mỹ về đồ họa, đáng yêu của hình ảnh, nhân vật thì Manga Siêu Đẳng không đứng nhất thì cũng đứng nhì.

Link game: