Trải nghiệm bản Việt Hóa của King's Raid - Vua Chinh Phạt

Trải nghiệm bản Việt Hóa của King's Raid - Vua Chinh Phạt

Game Review, Posted By d.xuan92 May 10, 2017 at 10:32 AM
Tựa game Nhập vai chiến đấu thời gian thực được mong đợi nhất năm 2017 vừa mới tung ra một bản Big Update mới. Trong đó, tính năng Việt Hóa đã được cập nhật, bên cạnh vô số những bổ sung mới về mặt gameplay.

Thông tin và link tải: