Trải nghiệm Chiến Quốc Bá Nghiệp - Game quốc chiến vạn người chơi đầu tiên tại Việt Nam

Trải nghiệm Chiến Quốc Bá Nghiệp - Game quốc chiến vạn người chơi đầu tiên tại Việt Nam

Game Review, Posted By d.xuan92 Mar 26, 2017 at 9:20 AM
Chiến Quốc Bá Nghiệp sở hữu đồ họa 3D và gameplay đầy đủ tính năng của một MMORPG bom tấn, sánh ngang với các game client trên PC.

Thông tin và link tải:
http://gamehub.vn/hub/trai-nghiem-chien-quoc-ba-nghiep-vuot-nguong-cua-mot-san-pham-gmo.123773/