Trải nghiệm Cubeology - Game puzzle điên đầu hoa mắt (Android)

Trải nghiệm Cubeology - Game puzzle điên đầu hoa mắt (Android)

Game Review, Posted By kemlanh1810 Aug 16, 2016 at 5:13 PM
Trong Dubbed Cubeology, game thủ lựa chọn bài toán từ một khối lập phương trong bảng game hay một khối cầu có thể xoay chuyển và đổi bất kỳ hướng nào. Game sở hữu năm chế độ chơi khác nhau với luật lệ chơi được luân chuyển và điều chỉnh liên tục.

Link game: