Trải nghiệm game ARPG Tây Du Kỳ Ngộ – NPH DCV

Trải nghiệm game ARPG Tây Du Kỳ Ngộ – NPH DCV

Game Review, Posted By kemlanh1810 Aug 5, 2016 at 4:25 PM
Tây Du Kỳ Ngộ là gMO chiến thuật với cốt truyện tiếp nối nạn kiếp thứ 81 của thầy trò Đường Tăng sau khi làm rớt Chân Kinh xuống Thông Thiên Hà. Người chơi xuyên không từ hiện đại, vượt qua sự trói buộc của không gian - thời gian - địa lý, hiệu triệu anh hùng, tập hợp võ tướng, bước lên con đường tiêu diệt Tu La Thiên Ma, giải cứu nhân gian, lập lại trật tự Tam Giới.

Link game: