Trải nghiệm game Gulong Heroes - ARPG Cổ Long

Trải nghiệm game Gulong Heroes - ARPG Cổ Long

Game Review, Posted By d.xuan92 Dec 3, 2016 at 4:01 PM
Gulong Heroes - tựa ARPG võ hiệp với chủ đề xoay quanh các tác phẩm của Cổ Long đã chính thức đặt chân lên thị trường Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.

Link tải: