Trải nghiệm game MOBA Heroes of SoulCraft

Trải nghiệm game MOBA Heroes of SoulCraft

Game Review, Posted By lotus612 Dec 16, 2015 at 3:10 PM
Nghía qua hình ảnh ingame cùng lối chơi của tựa game MOBA trên di động Heroes of SoulCraft và đánh giá liệu gMO này có tạo nên hiệu ứng cộng đồng mới.

Link tải game: