TRẢI NGHIỆM GAME: OVER TOUCH

TRẢI NGHIỆM GAME: OVER TOUCH

Game Review, Posted By leco94 Jul 11, 2017 at 6:01 PM

Thời mà màn hình máy tính vẫn to hơn nồi cơm điện và vẫn cần cả một màn chắn khủng bố án ngữ trước mặt thì Virtua Cop đã trở thành biểu tượng trong trái tim biết bao nhiêu con người. Đơn giản, dễ chơi nhưng đòi hỏi phản xạ vào hàng thượng thặng, Virtua Cop sớm trở thành huyền thoại cho những "cậu bé" Việt Nam ngày ấy.

Tải game tại: