TRẢI NGHIỆM GAME: TÂN SƯ MUỘI 2

TRẢI NGHIỆM GAME: TÂN SƯ MUỘI 2

Game Review, Posted By leco94 Jul 24, 2017 at 5:21 PM
Sản phẩm mới của Gamota có gì hấp dẫn đến mức thuyết phục hàng nghìn người chơi chỉ sau một vài giờ mở cửa theo một cách thuyết phục đến thế?

Tân Sư Muội 2 – Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước, tìm hiểu thêm chi tiết tại địa chỉ:

Trang chủ: https://tsm2.gamota.com
Fanpage: https://www.facebook.com/tansumuoi2
Group: https://www.facebook.com/groups/tansumuoi2
Link tải: