Trải nghiệm game Thoại/Sword of Soul ra mắt 8/12/2015

Trải nghiệm game Thoại/Sword of Soul ra mắt 8/12/2015

Game Review, Posted By lotus612 Dec 14, 2015 at 3:39 PM
Sword of Soul lấy bối cảnh về thế giới thần thoại siêu thực với 3 lớp nhân vật: Trảm hồn, Tật Dao và Linh Kiếm, có nhiều cảm xúc và hệ thống kỹ năng đa dạng.

Chi tiết game tại đây.