Trải nghiệm gMO Đế Chế Manga

Trải nghiệm gMO Đế Chế Manga

Game Review, Posted By lotus612 Feb 3, 2016 at 4:33 PM
Đế Chế Manga là một tựa game thẻ bài xuất sắc nhưng lại thiếu đi một yếu tố đó chính là đồ họa đẹp.

Chi tiết tại đây.