Trải nghiệm gMO RPG Manga Huyền Thoại - VTC Mobile

Trải nghiệm gMO RPG Manga Huyền Thoại - VTC Mobile

Game Review, Posted By kemlanh1810 Jul 14, 2016 at 6:21 PM
Manga Huyền Thoại gần như là tựa game manga duy nhất cho phép PK tự do tại Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ là một điểm cực kỳ thu hút vì hiện nay phần lớn các game đi theo đề tài này đều sở hữu lối đánh theo lượt.