Trải nghiệm gMO Teen 2 Siêu Anh Hùng - VTC Online

Trải nghiệm gMO Teen 2 Siêu Anh Hùng - VTC Online

Game Review, Posted By kemlanh1810 Jul 22, 2016 at 4:57 PM
Teen 2 - Siêu anh hùng thuộc thể loại bắn súng canh toạ độ kết hợp thẻ bài. Game tập trung chủ yếu vào hình thức vượt ải với cơ chế chiến đấu dạng bắn súng tọa độ.

Link game: