Trải nghiệm gMO Thần Long 3D ra mắt 24/6/2015

Trải nghiệm gMO Thần Long 3D ra mắt 24/6/2015

Game Review, Posted By lotus612 Jul 1, 2015 at 6:07 PM
Trong ngày đầu tiên ra mắt, Thần Long 3D khai mở máy chủ đầu tiên với tên gọi Chiến Binh. Tuy nhiên dường như máy chủ này lại vận hành chưa tốt khi theo phản ánh của nhiều người, họ không thể đăng nhập được vào trò chơi. Theo lí giải của nhà phát hành, sở dĩ có tình trạng trên là do họ không lường trước được số lượng người truy cập vào game ngày một đông.

Thông tin chi tiết tại đây.