Trải nghiệm sớm TS Legend phiên bản Đài Loan

Trải nghiệm sớm TS Legend phiên bản Đài Loan

Game Review, Posted By lotus612 Apr 18, 2015 at 9:37 AM
Cùng trải nghiệm sớm gMO Ts Legend phiên bản Đài Loan vừa được mua về Việt Nam và sẽ ra mắt cộng đồng trong thời gian tới.