Trải nghiệm Try Harder - game runner siêu khó (Android)

Trải nghiệm Try Harder - game runner siêu khó (Android)

Game Review, Posted By kemlanh1810 Aug 10, 2016 at 11:56 AM
Noodlecake Studios vừa chào sân tựa game mới nhất trên nền tảng Android mang tên Try Harder. Nội dung game đúng như tên gọi của nó, đòi hỏi người chơi phải cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa.

Link game: