Trailer game online Maple Story mobile

Trailer game online Maple Story mobile

Game Trailers, Posted By lotus612 Sep 24, 2015 at 9:37 AM
Pocket MapleStory sau khi làm mưa làm gió tại thị trường Hàn Quốc và đại phá tại ChinaJoy 2015 thì tin tựa game này bắt đầu mở cửa để người chơi trải nghiệm thực sự là một tin quá vui đối với game thủ Việt.

Thông tin chi tiết về game tại đây.