[Truyện 18+] World War Z Kỳ 25: Giữa dòng Zombie không lối thoát

[Truyện 18+] World War Z Kỳ 25: Giữa dòng Zombie không lối thoát

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Nov 7, 2015 at 9:33 AM
Bóng hình không có một tấm áo che thân, để lộ làn da xám ngắt, lấm chấm đốm, đóng vảy. Thứ mùi toát lên như mùi của vùng biển, thứ mùi với vị mặn quyện cùng tảo thối. Aiden nhảy dựng lên và nấp sau lưng tôi. Tim bật dậy khỏi ghế, chắn giữa chúng tôi và thứ dị vật...

Chi tiết truyện tại đây.