[Truyện 18+] World War Z Kỳ 37: Trung Đông trong Thế chiến Z

[Truyện 18+] World War Z Kỳ 37: Trung Đông trong Thế chiến Z

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 26, 2015 at 5:40 PM
Liệu chúng tôi có thể làm gì đây? Mỗi ngay đi qua là hằng trăm ngàn con người tràn qua biên giới, và trong số đó hẳn có tới mười ngàn ca lây nhiễm. Chúng tôi phải quyết định! Chúng tôi phải tự cứu lấy bản thân!

Chi tiết truyện tại đây.