[Truyện Game 18+] World War Z: Đại dịch xác sống chính thức bùng phát (Kỳ 4)

[Truyện Game 18+] World War Z: Đại dịch xác sống chính thức bùng phát (Kỳ 4)

Cuộc Sống, Posted By emily1 Aug 30, 2015 at 9:29 PM
Khi đó, Quý và tôi đang cố gỡ mảnh đạn từ bụng một cậu lính chẳng mấy xanh đầu hơn hai đứa. Phần ruột thừa của chàng lính trẻ bung rách toạc từ trong ra ngoài, máu cùng với phân bắn khắp quần áo...