[Truyện Game 18+] World War Z Kỳ 13: Làm sao để giết được xác sống?

[Truyện Game 18+] World War Z Kỳ 13: Làm sao để giết được xác sống?

Cuộc Sống, Posted By emily1 Sep 28, 2015 at 9:22 AM
Nhưng tại sao tấn công vào bộ não lại là phương thức duy nhất để diệt trừ chủng sinh vật này? Với cơ thể chúng ta, đó đâu phải là cách hạ sát duy nhất..

Chi tiết truyện tại: http://gamehub.vn/hub/truyen-18-world-war-z-ky-13-lam-sao-de-giet-duoc-xac-song.8425/
---------------------------------------------------------------------------------
GameHub.vn - Cổng thông tin chuyên biệt về game mobile
Homepage: http://gamehub.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/gamehub.vn
Email: contact@gamehub.vn