[Truyện Game 18+] World War Z Kỳ 15: Pháo đài chống zombie đầu tiên của loài người

[Truyện Game 18+] World War Z Kỳ 15: Pháo đài chống zombie đầu tiên của loài người

Cuộc Sống, Posted By emily1 Oct 4, 2015 at 9:55 PM
... "Mày sẽ phải đi!" Ông gào lên.. trong lúc nắm lấy đôi vai tôi rồi nện liên hồi vào chiếc vách mục nát. "Tao là cha mày! Mày phải vâng lời tao!" Cái tát thứ hai khiến cả thế giới trước mắt tôi lóa lên một tia chớp. "MÀY SẼ ĐI CÙNG CẢ NHÀ! BẰNG KHÔNG MÀY CHỈ CÒN CÁI XÁC NẾU RỜI KHỎI ĐÂY!".

Chi tiết truyện tại:http://gamehub.vn/hub/truyen-18-world-war-z-ky-15-phao-dai-chong-zombie-dau-tien-cua-loai-nguoi.9760/