[Truyện Game 18+] World War Z: "Nước lạ" cố tình ém nhẹ đại dịch xác sống (Kỳ 3)

[Truyện Game 18+] World War Z: "Nước lạ" cố tình ém nhẹ đại dịch xác sống (Kỳ 3)

Cuộc Sống, Posted By emily1 Aug 29, 2015 at 8:05 PM
Phần đầu nhọn của cả xương quay và xưởng khuỷu tay bị vặn gãy đâm thủng lớp da thịt xám xịt. Và cho dù cậu ta chẳng kêu gào tới một tiếng khóc hay thậm chí nhận ra thương tổn của bản thân, cảnh tượng thôi cũng đã là quá đủ để hai người đàn ông lực lưỡng quay đầu và chạy thục mạng khỏi căn phòng....