[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 - P1: Ngày đảo chính

[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 - P1: Ngày đảo chính

Cuộc Sống, Posted By kemlanh1810 Jun 29, 2016 at 5:59 PM
Đội nữ sát thủ của hoàng hậu và Kestrel đã tìm tới chỗ của Catherine. Ở đây, họ đã không thể ngờ tới việc mà Kestrel sẽ làm, cũng như kế hoạch của Catherine và Kestrel.

Link truyện tại đây.