[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 Phần 2: Cuộc tấn công định mệnh

[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 Phần 2: Cuộc tấn công định mệnh

Cuộc Sống, Posted By kemlanh1810 Jul 8, 2016 at 4:46 PM
"Đó chính xác là cô ta”. Kestrel ném một cái nhìn khó chịu xuống một nữ kiếm sĩ, người đã thì thầm câu đó từ bụi cây phía dưới. Một chiến binh Stormguard nên biết rằng chỉ nói sau khi đã ổn định vị trí.

Link truyện tại đây.