[Truyện Vainglory] Fortress lore 7: Câu chuyện khởi đầu cho mọi thứ

[Truyện Vainglory] Fortress lore 7: Câu chuyện khởi đầu cho mọi thứ

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Nov 26, 2015 at 3:46 PM
"Căn hầm gần nhất nơi giam giữ bọn chúng ở trung tâm của một ngôi đền, nơi được canh giữ bởi Fortress tàn ác, vì vậy loài người không tự sát với sức mạnh đó đâu."..

Chi tiết truyện tại đây.