[Truyện Vainglory] Fortress lore 9: Cây sồi vĩ đại

[Truyện Vainglory] Fortress lore 9: Cây sồi vĩ đại

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 1, 2015 at 10:46 AM
Fortress lùi lại phía xa người bạn già của nó. Một con sói rên rỉ, rồi tới con khác. "Kêu gọi những linh hồn đồng đội đã ngã xuống của chúng ta", nó ra lệnh, sau đó nghểnh cổ lên và hú một tiếng thê lương...

Chi tiết truyện tại đây.