[Truyện Vainglory] Rona lore 10: Rona thân gái giữa đàn quái Skvader

[Truyện Vainglory] Rona lore 10: Rona thân gái giữa đàn quái Skvader

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 3, 2015 at 10:27 AM
"Sự cuồng điên của chiến trận dồn nén bên trong lồng ngực Rona. Trên tay cô, lưỡi rìu vung ra, "liếm" một đường sắc lạnh vào cổ họng con Skvader vừa tới. "

Chi tiết truyện đây.