[Truyện Vainglory] Skye lore 11: Lời hứa của Skye

[Truyện Vainglory] Skye lore 11: Lời hứa của Skye

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 7, 2015 at 5:44 PM
Con robot dặm lại phấn trên mặt cô và thoa kem cho cô trong kho Skye cảm thấy khó chịu. "Điều gì xảy ra nếu như mẹ là người may mắn tối nay, và một gia đình cao quý nào đó sẽ chọn con cho con trai của họ? Anh ta sẽ nói gì với con khi không có những thứ này trên mặt?"

Chi tiết truyện tại đây.