[Truyện Vainglory] Skye lore 12: Sự lựa chọn

[Truyện Vainglory] Skye lore 12: Sự lựa chọn

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 8, 2015 at 5:52 PM
Skye không thể nhìn vào mắt anh. Cô nhìn trân trân vào tay anh, vào vết sẹo do chiến tranh . "Bố em đang thu thập thông tin về những giếng năng lượng lớn nơi mà khả năng những mảnh khoáng thạch sẽ phục hồi trở lại". Skye đề nghị, nhưng anh lắc đầu...

Chi tiết truyện tại đây.