Tuyển tập ứng dụng hay cho học sinh, sinh viên

Tuyển tập ứng dụng hay cho học sinh, sinh viên

AppStoreVn, Posted By Mọt Game Mar 12, 2014 at 10:41 PM
Tuyển tập ứng dụng hay trên Android và iOS cho học sinh, sinh viên

Ứng dụng #1 Google Keep

Link tải Android: http://goo.gl/w3Wrql
Link trên trình duyệt: https://drive.google.com/keep

Ứng dụng #2 Evernote 2:05

Link tải Android: http://goo.gl/KYpdxw
Link tải iOS: http://goo.gl/SFtYxL

Ứng dụng #3 Từ điển

Link tải iOS: http://goo.gl/zUKUui
Link tải Android: http://goo.gl/ps63qu

Ứng dụng #4 Timetable 3:36

Link tải Android: http://goo.gl/3CwBll
Link tải iOS: http://goo.gl/3CwBll

Ứng dụng #5 SimpleMind mind mapping 5:00

Link tải Android: http://goo.gl/cJ5fzF
Link tải iOS: http://goo.gl/gdWJNz

Ứng dụng #6 Google Translate 5:42

Link tải Android: http://goo.gl/NjDj28
Link tải iOS: http://goo.gl/P2NfzA

Ứng dụng #7 Alarm Clock Xtreme 6:14

Link tải Android: http://goo.gl/9TzYo9

Ứng dụng #8 RealCalc Plus 7:48

Link tải Android: http://goo.gl/i4w4nr

Ứng dụng #9 OfficeSuite Pro 7 (PDF& Fonts) 8:39

Link tải Android: http://goo.gl/OIdmZI
Link tải iOS: http://goo.gl/ugDXK5
Video liên quan