vColor - đổi tông màu khi chỉnh âm lượng cho các máy iOS

vColor - đổi tông màu khi chỉnh âm lượng cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 12, 2014 at 10:41 PM
vColor là 1 tweak cho các máy iPhone/iPad đã jailbreak, cho phép người dùng đổi tông màu khi chỉnh âm lượng cho các máy iOS.
Video liên quan