Winterboard - cài theme cho các máy iOS đã Jailbreak

Winterboard - cài theme cho các máy iOS đã Jailbreak

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:33 PM
Winterboard là ứng dụng miễn phí trên Cydia, giúp bạn thay đổi toàn bộ giao diện iPhone/iPad từ màn hình Homescreen hay màn hình khóa Lockscreen.
Yêu cầu máy iOS đã jailbreak và cài Cydia.
Video liên quan