Thông tin mới về : BẮN SÚNG MMO

GunZ: The Duel - Huyền thoại quán net của game thủ 8x và 9x đã chính thức ấn định ngày phát hành.
GunZ: The Duel - Tựa game bắn súng huyền thoại của game thủ 8x, 9x đời đầu cũng như làng game thế giới trở lại lợi hại hơn xưa.

Share This Page