Thông tin mới về : BĂNG GAME CỔ

Rất nhiều băng game cổ từ thời PS1 được cất giấu ở chỗ kín trên tầng gác mái tại nhà của bố mẹ nam game thủ này.
Hiện tại băng game này đã được trả giá tới 2,5 tỷ đồng và đó chưa phải là con số cuối cùng.
Nghe thôi mà đã nát tan cõi lòng rồi chứ chưa nói đến đương sự trong chuyện…

Share This Page